VEICHI伟创AC300系列高性能变频器

2020-06-18

AC300系列变频器是在伟创电气高性能矢量技术平台上继续开发出来的一款产品,采用了磁场定向矢量控制技术。兼容异步机,同步机控制,而且在高性能,高可靠性的前提下,对零部件进行合理的布局,实现书本式窄体设计,配置了丰富的拓展接口,及全新拓展配件,达到了高性能,高可靠性,高功率密度,高适用性的特点....


AC300系列高性能变频器,常见型号如下:

AC300-T/S2-R75G-B
AC300-T/S2-1R5G-B
AC300-T/S2-2R2G-B
AC300-T/S2-004G-B
AC300-T/S2-5R5G-B
AC300-T3-R75G/1R5P-B
AC300-T3-1R5G/2R2P-B
AC300-T3-2R2G-B
AC300-T3-004G/5R5P-B
AC300-T3-5R5G/7R5P-B
AC300-T3-7R5G/011P-B
AC300-T3-011G/015P-B

AC300-T2-030G

AC300-T2-037G
AC300-T2-045G
AC300-T2-055G
AC300-T3-045G/055P
AC300-T3-055G/075P
AC300-T3-075G/090P
AC300-T3-090G/110P
AC300-T3-110G/132P
AC300-T3-132G/160P-L
AC300-T3-160G/185P-L
AC300-T3-185G/200P-L
AC300-T3-200G/220P-L
AC300-T3-220G/250P-L
AC300-T3-250G/280P-L
AC300-T3-280G/315P-L
AC300-T3-315G/355P-L
AC300-T3-355G/400P-L
AC300-T3-400G/450P-L
AC300-T3-450G/500P-L
AC300-T3-500G/560P-L
AC300-T3-560G/630P-L